Agenda si prezentarile disponibile, 23 septembrie 2010

Agenda head Drepturile omului

“Drepturile Reproductive – Oportunităţi şi Constrângeri în Republica Moldova”

Agenda evenimentului

23 Septembrie 2010
Chişinău, Sala de Conferinţe, hotelul „Vis Pas”(str. Lăpuşneanu 26)

Moderator: Centrul pentru Drepturile Reproductive
Raportor: UNFPA

09:00 – 09:30 Mesaje de salut. Introducere, prezentarea obiectivelor întrunirii
 • Boris Gâlca, UNFPA,
 • Liliana Palihovici,deputat în Parlamentul RM,
 • Vanu Jereghi, IDOM,
 • Christina Zampas, Centrul pentru Drepturile Reproductive
09:30 – 09:45 Drepturile Reproductive în contextul Drepturilor Omului şi a Recomandărilor ONU – situaţia în R. Moldova
 • Claude Cahn , Oficiul Rezidentului Coordonator ONU în R. Moldova
09:45 – 10:15 Concluziile Raportului de Evaluare OMS: Aplicarea drepturilor omului în contextul sănătăţii reproductive – evaluarea legislaţiei, politicilor şi actelor normative în R. Moldova
10:15 – 10:30 Standarde Internaţionale în domeniul  Planificării Familiale şi întreruperii sarcinii
 • Christina Zampas, Centrul pentru Drepturile Reproducerii (CDR)
10:30 – 10:45 Priorităţi în realizarea Drepturilor Reproductive: experienţa Suediei
 • Ingrid Tersman, Ambasada Regatului Suediei în Republica Moldova
10:45 –11:00 Activitatea Ministerului Sănătăţii în cadrul revizuirii Regulamentului pentru întreruperea sarcinii
 • Gheorghe Ţurcanu, Viceministrul Sănătăţii
 • Rodica Scutelnic, Ministerul Sănătăţii
11:00 -11:15 Accesul la servicii şi informaţie în domeniul planificare familiale şi întreruperii sarcinii în R. Moldova – bune practici şi bariere
 • Rodica Comendant, Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproducerii
11:15 -11:30 Dezbateri. Întrebări şi răspunsuri
11.30 – 11.45

Pauză de cafea 

11:45 – 12:15 Reproducerea asistată: imagine de ansamblu şi analiza comparativă în regiune
 • Mihai Horga, Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii
12:15 -12:30 Dezbateri. Întrebări si răspunsuri
12:30 – 13:00 Practica judiciară în domeniul Drepturilor Reproductive
 • Raisa Botezatu, Curtea Supremă de Justiţie,
13:00 – 14:00

Prânz

14:00 – 14:15 Cadrul legal privind întreruperea sarcinii şi aplicarea sa în R. Moldova: cazul „Z”, fapte documentate, strategii şi implicaţii cu privire la Drepturile Reproductive
 • Iustina Ionescu, Centrul pentru Drepturile Reproducerii
14.15 – 14.30 Dreptul la căsătorie în contextul Drepturilor Reproductive în R. Moldova
14.30 – 15.00 Dezbateri. Întrebări şi răspunsuri
15:00 – 15:20 Activitatea Grupului tematic al Ministerului Sănătăţii privind Drepturile Omului şi Sănătatea
 • Ion Cechina, Ministerul Sănătăţii
 • Arcadie Astrahan, Oficiul Rezidentului Coordonator ONU
15:20 – 15:35

Pauză de cafea

15:35 – 15:50 Reflecţii post-factum asupra obiectului Deprinderi de Viaţă în curricula şcolară din  R. Moldova: lecţii învăţate, actualitate şi perspective
15:50 – 16:05
16:05 – 16:25 Interesul public şi reflectarea drepturilor reproductive în mass media. Abordarea drepturilor reproductive din perspectiva Gender
 • Olga Stăvila,
 • Alina Radu,
 • Doina Ioana Străisteanu,Expert independent 
16:25 – 16:40 Reflecţii asupra Drepturilor Sexual-Reproductive şi Educaţiei pentru Sănătate în R. Moldova
 • UNFPA, OMS, UNICEF, SIDA, DFID, partenerii naţionali
16:40 – 17:00 Formularea ideilor pentru elaborarea Planului de Acţiuni întru alinierea R. Moldova la legislaţia internaţională în domeniul Drepturilor Sexual-Reproductive (brainstorming, schimb de idei)