Scopuri si obiective

Scopurile şi sarcinile principale de activitate ale CIDSR sunt:

  • Instruirea prestatorilor de servicii şi a membrilor comunităţii în problemele sănătăţii reproducerii;
  • Elaborarea, argumentarea ştiinţifică şi implimentarea programelor de instruire a comunităţii şi medicilor în sănătatea reproductivă;
  • Implimentarea tehnologiilor cost-eficiente, recomandate de OMS, de întrerupere a sarcinii, conceptului „sistem centrat pe pacientă” în sistemul de prestare a serviciilor de sănătate reproductivă.

 

CV-download-button