Proiectul „Îmbunătățirea utilizării contraceptivelor în procesul de consiliere post-avort în Transnistria”

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 1 aprilie  2017 – 30 martie 2018

FININȚATOR:  Safe Abortion Action Funds

SCOPUL PROIECTULUI: A îmbunătăți calitatea serviciilor în procesul de consiliere post-avort în Transnistria, în conformitate cu recomandările OMS, precum și a îmbunătăți utilizarea contraceptivelor în procesul de consiliere post-avort.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 1. Creșterea competenței furnizorilor serviciilor de avort (medici și asistente medicale) în oferirea consilierii privind planificarea familială și metoda de contracepție post-avort, bazată pe alegerea femeilor. O atenție deosebită va fi acordată implementării extinse a utilizării LARC în practică: inserția DIU în timpul avortului.
 2. Asigurarea furnizării de contraceptive și accesului la servicii de planificare familială post-avort pentru ca 100% femei să primească servicii de consiliere de calitate și  contracepția aleasă.
 3. Sporirea gradului de conștientizare a comunității referitor la beneficiile planificării familiale și cererii de contraceptive moderne.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

Activitățile din cadrul Obiectivului 1

 • Organizarea unui workshop cu stakeholderii în scopul împărtășirii experienței Republicii Moldova în consilierea post avort inclusiv planificarea familială.
 • Dezvoltarea capacităților furnizorilor de servicii ai tuturor instituțiilor medicale din regiune care oferă îngrijiri de avort  în consilierea calitativă post avort și planificare familială și furnizarea de contraceptive, conform recomandărilor OMS.
 • Elaborarea protocoalelor privind metodele de planificare familială pe baza recomandărilor OMS.

Activitățile din cadrul Obiectivului 2

 • Asigurarea cu contraceptive moderne a tuturor instituțiilor medicale care prestează servicii de avort.
 • Dezvoltarea mecanismului de asigurare a aprovizionării cu contraceptive pentru femeile după avort prin redirecționarea unei părți a banilor, obținuți din serviciile prestate pentru procurarea contraceptivelor pentru femeile din grupurile vulnerabile.

Activitățile din cadrul Obiectivului 3

 • Elaborarea și promovarea materialelor informative tipărite despre metodele moderne de contracepție, importanța și beneficiile utilizării contracepției.
 • Organizarea de emisiuni radio și TV privind planificarea familială și metodele moderne de contracepție.
 • Dezvoltarea și promovarea informațiilor on-line (Web, Facebook, Twitter etc.) privind metodele moderne de contracepție, inclusiv un forum interactiv pentru a răspunde la întrebările populației despre contracepție.
 • Desfășurarea atelierului de diseminare pentru a prezenta rezultatele proiectului.