Proiectul „Coordonarea Centrului regional de instruire în elaborarea și implementarea ghidurilor și protocoalelor clinice în sănătatea reproducerii”

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01 ianuarie – 31 decembrie 2015

FINANȚATOR: Oficiul Regional pentru Europa de Est și Asia Centrală al UNFPA, în cadrul Inițiativei Regionae UNFPA pentru Ghiduri Clinice în Sănătatea Reproducerii în Europa de Est și Asia Centrală.

PARTENER FACILITATOR: Fundația Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii, România.

PARTENER DE IMPLEMENTARE:

SCOPUL PROIECTULUI: Coordonarea Centrului regional de instruire în elaborarea și implementarea ghidurilor și protocoalelor clinice în sănătatea reproducerii și organizarea Cursului regional despre dezvoltarea ghidurilor clinice în sănătatea reproducerii în limba rusă, pentru susținerea persoanelor cheie din țările din Europa de Est și Asia Centrală în stabilirea abordării sistematice în dezvoltarea/adaptarea/implementarea ghidurilor clinice în cadrul unui program național privind îmbunătățirea calității acestora.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 • Instituirea Consiliului Centrului Regional de Instruire din R. Moldova cu semnarea Acordului de Colaborare;
 • Desfășurarea întrunirii anuale a Consiliului;
 • Revizuirea și actualizarea principiilor, criteriilor, chestionarului și metodologiei de selectare a participanților la cursul regional;
 • Revizuirea și actualizarea materialelor cursului în limba rusă;
 • Elaborarea unui material informativ despre curs;
 • Organizarea cursului regional în limba rusă în or. Chișinău în perioada de 7 – 11 Septembrie 2015;
 • Monitorizarea și raportarea implicării participanților, de la Cursul Regional în limba rusă organizat în R. Moldova în anul 2014 și 2015, în procesul de dezvoltare și implementare a ghidurilor în țările lor ulterior instruirii;
 • Elaborarea unui plan de sustenabilitate pentru Centrul Regional de Instruire din R. Moldova.

IMPACTUL PROIECTULUI:

 • A fost instituit Centrului regional de instruire în elaborarea și implementarea ghidurilor și protocoalelor clinice în sănătatea reproducerii cu oficiul în Moldova, coordonat cu succes de către CIDSR, în persoana directorului – Rodica Comendant. Centrul regional organizează instruire pentru țările din regiunea Europei de Est și Asiei Centrale, cu predare în limba rusă.
 • Trainerii cursului, profesioniști din Moldova instruiți de către Colegiul Regal de Obstetrică și Ginecologie din Marea Britanie (RCOG), au revizuit și actualizat curicula cursului în limba rusă ca aceasta să răspundă mai bine la necesitățile regionale fiind centrată pe participant.
 • A fost organizat cu succes al doilea curs regional în limba rusă în perioada 7 – 11 Septembrie 2015 la Chișinău (primul a avut loc în februarie 2014), de care au beneficiat 19 reprezentanți ai ministerelor sănătății, institutelor mamei și al copilului, universităților de medicină ș.a. din șapte țări ale regiunii (Belarus, Georgia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tadjikitan și Moldova).
 • Datorită cunoștințelor acumulate, participanții au elaborat planurile naționale de dezvoltare, implimentare și/sau adaptare a ghidurilor și protocoalelor clinice în sănătatea sexuală şi a reproducerii, ceea ce oferă continuitate eforturilor depuse în cadrul cursurilor petrecute și va face posibilă implimentarea standardelor dezvoltate concomitent în mai multe țări din regiune.

 

 

Mai multe detalii, rezultate dar și opiniile participanților le găsiți în descrierea detaliată de mai jos a cursului.

 

Cursul regional de instruire privind dezvoltarea și implementarea ghidurilor clinice în sănătatea sexuală şi a reproducerii

Cursul regional de instruire privind dezvoltarea și implementarea ghidurilor clinice  în sănătatea sexuală şi a reproducerii s-a desfășurat  în perioada 07 – 11 septembrie, 2015, în incinta Leogrand Hotel and Convention Center,  Sala de conferință ” Blu Lounge Room”, str. Mitropolit Varlaam nr. 77, or. Chișinău (vedeți detalii în Agenda).

Cursul a fost organizat de către Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR) cu suportul Oficiului Regional pentru Europa de Est și Asia Centrală al UNFPA, în cadrul Inițiativei Regionale UNFPA pentru Ghiduri Clinice în Sănătatea Reproducerii în Europa de Est și Asia Centrală și  a Fundației Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii din România.

Din 2015 CIDSR este organizația coordonatoare al Centrului regional de instruire în elaborarea și implementarea ghidurilor și protocoalelor clinice în sănătatea reproducerii (detalii pe http://www.sanatateafemeii.md/proiecte)

La curs au participat reprezentanți ai ministerelor sănătății din Belarus, Georgia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tadjikitan și Moldova (vedeți Lista participantilor).

Scopul Cursului Regional este de a sprijini părțile interesate în țările din Europa de Est și Asia Centrală pentru a stabili o abordare sistematică întru dezvoltarea / adaptarea / punerea în aplicare a ghidurilor clinice în cadrul unui program național privind îmbunătățirea calității.

Cursul a fost facilitat de către profesionişti din domeniul academic și de sănătate din RM, instruiți de către Colegiul Regal de Obstetrică și Ginecologie din Marea Britanie (RCOG) ca traineri în dezvoltarea, adaptarea și implementarea ghidurilor clinice pentru regiunea Europa de Est și Asia Centrală.

Cursul este util pentru factorii de decizie politică, manageri de programe și profesionişti din domeniul sănătății, care sunt interesați în dezvoltarea / adaptarea și implementarea ghidurilor / protocoalelor clinice.

Evenimentul dat a oferit  oportunitate unică de a obține cunoştinţe despre metodologia dezvoltării ghidurilor clinice în sănătatea sexuală și a reproducerii elaborată de RCOG şi Institutul Est-European de Sănătate a Reproducerii (EEIRH).

Invitații speciali la deschiderea evenimentului au fost:  Ruxanda Glavan,  Ministrul Sănătății al RM;  Ian McFArlane, Reprezentant UNFPA în Republica Moldova; Natalia Cojohari, analist programul pe sănătate a reproducerii și tineret, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație Republica Moldova; Tamar Khomasuridze, consultant regional în sănătatea sexuală și reproductivă, Oficiului Regional pentru Europa de Est și Asia Centrală al UNFPA; Teymur Seydov,  specialist pe programe în sănătatea sexuală și a reproducerii, Oficiului Regional pentru Europa de Est și Asia Centrală al UNFPA; Mihai Horga, coordonator programe, Fundația Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii din România.

În acest an, în premieră, a fost introdusă prezentarea de către participanți a situației din țara lor referitor la dezvoltarea și implementarea ghidurilor clinice în sănătatea sexuală şi a reproducerii.

Prezentările pot fi accesate în continuare:

În scopul continuității și durabilității, în baza cunoștințelor acumulate, delegațiile din fiecare țară au elaborat un plan național de acțiuni în scopul îmbunătățirii procesului de dezvoltare, adaptarea și implementare a ghidurilor/protocoalelor clinice, inclusiv acțiuni pentru acreditarea și instituționalizarea cursului regional la nivel de țară.

La sfîrșitul cursului, participanții au completat chestionare de evaluare, acestea servind drept bază pentru evaluarea atingerii obiectivelor propuse cît și pentru ulterioara perfecționare a cursului. Părerea generală a participanților, trainerilor, organizatorilor despre curs la fel și alte detalii, sunt reflectate în raportul narativ și interviurile expuse în continuare.

 

Dr. Rodica COMENDANT, coordonator al Cursului regional de instruire privind dezvoltarea și implementarea ghidurilor clinice în sănătatea sexuală şi a reproducerii despre lucrarile Cursului regional de instruire

Opiniile participanților depsre Cursul regional de instruire privind dezvoltarea și implementarea ghidurilor clinice în sănătatea sexuală şi a reproducerii

Opiniile trainerilor depsre Cursul regional de instruire privind dezvoltarea și implementarea ghidurilor clinice în sănătatea sexuală şi a reproducerii

Imagini de la deschiderea Cursului regional de instruire privind dezvoltarea și implementarea ghidurilor clinice în sănătatea sexuală şi a reproducerii

Imagini din cadrul Cursului regional de instruire privind dezvoltarea și implementarea ghidurilor clinice în sănătatea sexuală şi a reproducerii

Vizita la Centrul Universitar de Simulare în Instriurea Medicală (CUSIM)

Înmânarea certificatelor