Ministerului Sănătății din Transnistria a aprobat raportului statistic nr. 13 “Privind întreruperile de sarcină”

La data de 28.03.16 Ministerul Sănătății din Transnistria prin ordinul nr. 152 a aprobat raportul statistic nr. 13 “Privind întreruperile de sarcină”.

Potrivit ordinului a fost aprobat:

  • Raportul statistic nr. 13 “Privind întreruperile de sarcină” care va fi prezentat trimestrial pînă la data de 15 de la ultima lună din perioada de raportare.
  • Instrucțiunea de completare a raportului statistic nr. 13.

Medicii șefi ai instituțiilor medico-sanitare din regiune sunt obligați să înregistreze și să raporteze numărul întreruperilor de sarcină efectuate în instituția medicală trimestrial conform datelor raportului.

De controlul executării ordinului va răspunde vice ministrul sănătății A .G. Gonciar.

Sunt disponibile: