Direcționează 2%

Aloca 2% din impozit pe venit pentru a sustine activitatea A.O. Centrului de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive din Republica Moldova

Pe parcursul perioadei ianuarie-aprilie, persoanele fizice pot desemna 2% din suma impozitului pe venitul calculat şi achitat la buget pentru anul precedent în favoarea unui beneficiar eligibil (ONC sau cultele religioase şi părţile componente ale acestora).

A.O. Centrului de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive din Republica Moldova este inclusă in sub nr.758 in Lista beneficiarilor desemnării procentuale Legea 2%) întocmită de Agenţia Servicii Publice şi plasată pe pagina sa web (https://asp.gov.md/ro/informatii-utile/lista-beneficiarilor-desemnarii-procentuale),

Pentru a desemna 2% din suma impozitului pe venitul calculat şi achitat la buget pentru anul precedent, persoana fizică urmează să parcurgă următorii paşi:

1. Să completeze şi să prezinte la Oficiul Fiscal Teritorial – Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit Formularul CET18 (pe suport de hîrtie sau în format electronic) nu mai tîrziu de 30 aprilie;

2. În compartimentul informaţie Facultativă:
– în rîndul M1 să indice Codul fiscal al Asociaţiei: 1011620005893

Exemplu (Extras din Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit Formularul CET18):

Mai multa informatie privind desemnarea a 2% din impozit pe venit poate fi gasita aici: http://2procente.info/index.php