Istoricul avortului in RM

În pofida faptului că în ultimele decenii înregistreaz ă o aplicare mai largă a metodelor contraceptive, anual au loc cca 40 – 50 milioane de avorturi, dintre care jumătate se efectuează în condiţii de risc. La nivel global, cca 13% din totalul deceselor materne sunt condiţionate de complicaţiile apărute după efectuarea unui avort cu riscuri. Pe lângă faptul că anual decedează cca 70 mii de femei, zeci de mii suferă din cauza unor consecinţe de durată pentru sănătate, inclusiv din cauza sterilităţii. Chiar şi în condiţiile unei accesibilităţi largi la serviciile de planificare familială, o sarcină nedorită poate fi consecinţa unui eşec contraceptiv, poate fi legată de problemele aplicării metodelor anticoncepţionale, de neutilizarea metodelor anticoncepţionale sau poate surveni în urma unui incest ori viol. Sarcina poate prezenta pericol pentru viaţa femeii, pentru sănătatea ei fizică sau psihică. În virtutea acestor circumstanţe, practic toate ţările lumii au adoptat legi conform cărora, în anumite condiţii, se permite întreruperea artificială a sarcinii.

La sesiunea specială a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, care şi-a ţinut lucrările în luna iunie 1999, guvernele ţărilor au hotărât că „în condiţiile în care avortul nu contravine legislaţiei, în cadrul sistemelor de ocrotire a sănătăţii urmează a fi efectuată instruirea profesională a prestatorilor de servicii medicale şi asigurată dotarea cu echipamentul medical necesar, precum şi adoptate alte măsuri pentru ca avortul să nu comporte riscuri şi să fie accesibil. Este necesar de a fi întreprinse măsuri suplimentare ce garantează ocrotirea sănătăţii femeilor”.

În ultimii ani, în Republica Moldova au fost întreprinse un şir de măsuri orientate spre ameliorarea sănătăţii reproducerii pentru elaborarea cadrului legislativ în sănătatea reproducerii şi lansarea programelor naţionale.

Efectuarea avortului în condiţii de siguranţă constituie o componentă a sănătăţii reproductive a femeilor. Printre domeniile prioritare ale Strategiei Republicii Moldova în sănătatea reproducerii este menţionat şi avortul în siguranţă.

Legislaţia în vigoare şi actele normative referitoare la sănătatea reproducerii şi avort trebuie să fie cunoscută membrilor comunităţii, mai ales din mediul rural. De asemenea, trebuie să fie cunoscute regulamentele privind obţinerea gratuită a serviciilor de planificare a familiei sau avort, care sunt categoriile, cum şi unde se pot adresa femeile pentru aceste servicii.