Istoricul avortului in RM

După declararea independenței în 1991 în Republica Moldova, ca în multe țări din ex- Uniunea Sovietică și Europa de Vest, avortul era utilizat pe larg ca substituent al metodelor eficiente de contracepție în scopul reglării fertilității. Întreruperea sarcinii se efectua prin dilatare și chiuretaj, sub anestezie generală, nu prin metodele de siguranță, recomandate de OMS și FIGO – avortul medicamentos și aspirare vacuum sub anestezie locală.

Drept consecință a lipsei ghidurilor și protocoalelor bazate pe dovezi, calității nesatisfăcătoare și accesului limitat la serviciile de întrerupere a sarcinii și contracepție modernă, circa 30% din cazurile de mortalitate maternă înregistrate în anii 1995-2005 în RM erau cauzate de complicații ale avortului. Din aceste considerente ameliorarea calității serviciilor de avort și reglarea fertilității au fost incluse ca unul din domeniile prioritare ale Strategiei Naționale în  Sănătatea Reproducerii pentru anii 2005-2015, aprobată de Guvernul RM în anul 2005.

Această arie prioritară a fost coordonată de echipa CIDSR și a urmărit reducerea utilizării avortului ca metodă de reglare a natalităţii şi asigurarea efectuării lui în condiţii sigure. Obiectivele specifice au fost reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin  complicaţiilor după avort; reducerea ratei totale a avortului şi ratei avortului repetat; ameliorarea calităţii serviciilor de întrerupere a sarcinii prin implementarea noilor metode recomandate de OMS, integrarea cu alte servicii de sănătate a reproducerii şi creşterea accesibilităţii la serviciile sigure de întrerupere a sarcinii. Rezultatele preconizate au fost o rată a  avortului mai mică de 15 la 1000 de femei în vârsta fertilă; reducerea complicaţiilor după avort; evitarea decesului matern din cauza complicaţiilor după avort şi consilierea postavort pentru ca mai multe de 70% din paciente să aibă selectată metoda contraceptivă în momentul părăsirii instituţiei medicale unde a fost efectuat avortul.

În contextul realizării acestor obiective, echipa CIDSR a implementat in Moldova metodele de avort, recomandate de OMS, mai întâi AVM (aspirarea vacuum manuală) și apoi, începând cu anul 2005 – avortul medicamentos, a instruit prestatorii de servicii, a elaborat standardele de efectuare.

In 2015, la efectuarea Evaluării Strategiei, această componentă, alături de cea privind sănătatea adolescenţilor şi tinerilor, a fost considerate una din cele de succes. Intervenţiile implementate au ţinut cont de prevederile SNSR și și-a atins copurile trasate.

Recomandările principale ale Evaluării strategice au fost: elaborarea și aprobarea standardelor și ghidurilor clinice Naționale, modernizarea sistemului de raportare a numărului și calității serviciilor de întrerupere a sarcinii; Revizuirea curriculumului de instruire a prestatorilor de servicii de avort; Crearea unui model de servicii comprehensive de întrerupere a sarcinii în condiții de ambulatoriu, testarea lui în unele instituții medicale – centre de intervenție (în continuare Centre-model), unde vor fi utilizate metodele recomandate de OMS – avortul medicamentos și aspirarea vacuum sub anestezie locală, cu respectarea confidențialității și intimității, oferirea consilierii, contracepției post-avort, și extinderea acestor inovații la scară națională.

Pe parcursul anilor 2007-2011, cu suportul OMS și al altor organizații internaționale, în Republica Moldova de către echipa CIDSR au fost elaborate și aprobate Regulamentul (2010), Standardele pentru efectuarea întreruperii sarcinii în condiții de siguranță (2011), revizuit și aprobat curriculumul de instruire în avort, modernizat și instituționalizat sistemul de raportare statistică a numărului și calității serviciilor de întrerupere a sarcinii. De asemenea, în două etape, au fost create 6 Centre-model de oferire a serviciilor comprehensive de întrerupere a sarcinii în condiții de ambulatoriu. Inițial acest concept a fost testat în Centrele Perinatologice din Chișinău și Bălți. Ulterior au fost reparate, echipate cu instrumentar necesar edificiile și instruit personalul medical din Secțiile Consultative ale Centrelor Perinatologice de nivelul II din Cahul și Orhei și de la policlinicile din cadrul spitalului raional Cantemir și de la Centrul de Sănătate a Femeii ”Ana” din Drochia. La momentul actual, conform datelor de la Centrul Național de Statistică Medicală, în aceste 6 instituții, în condiții de ambulatoriu, prin metodele recomandate de OMS – aspirare vacuum și avort medicamentos, sunt efectuate circa o treime din toate întreruperile de sarcină din țară.

O evaluare preliminară a calității serviciilor de întrerupere a sarcinii în Centrele-model, efectuată în anul 2012 de către echipa CIDSR sub coordonarea OMS si MS al RM, a arătat un nivel extrem de mic de complicații ale avortului, satisfacția înaltă a pacientelor și a prestatorilor de servicii, un număr mare de femei care au adoptat o metodă de contracepție post-avort. Bazându-se pe experiența extrem de pozitivă a Centrelor-model, Ministerul Sănătății a RM a recomandat și celorlalte instituții medicale din țară să implementeze conceptul de servicii comprehensive de avort, conform prevederilor Regulamentului și Standardelor naționale în vigoare.

Pe parcursul ultimilor ani mai multe instituții din Republica Moldova și-au reorganizat serviciile de avort, în conformitate cu recomandările MS și cu Standardele naționale, practicând aspirarea vacuum și avortul medicamentos, în defavoarea dilatării și chiuretajului.

Astfel, către anul 2017, proporția întreruperilor de sarcină prin aspirare vacuum și avort medicamentos a crescut până la 80%. Cu toate acestea, un număr destul de mare de instituții medicale din țară continuă să practice doar dilatarea și chiuretajul pentru întreruperea sarcinii (28% din numărul total de instituții); pe larg se folosește anestezia generală; unui număr substanțial de femei nu li se propune/oferă o metodă eficientă de contracepție post-avort.

Din anul 2005 se înregistrează un număr practic constant al avorturilor – de cca 14-15 mii anual. Rata avorturilor induse la 1000 de femei de vârsta reproductivă (15-49 de ani), conform datelor statisticii oficiale, s-a micșorat de circa trei ori, de la 51‰, în anul 1995, la 14,2‰, în anul 2016.

Ponderea întreruperii de sarcină la grupa de vârstă 15-19 ani, pe parcursul ultimilor 10 ani, constituie circa 10% din numărul total de avorturi printre femeile de vârstă reproductivă.

Deși pe parcursul ultimului deceniu, se observă o tendință de diminuare a numărului de avorturi similară altor state din Europa de Est, Europa de Vest, Țările Baltice, totuși numărul acestora rămâne a fi de circa 1,5-2 ori mai mare decât în țările Europei de Vest.  Acest fapt, este o dovadă în plus a nevoii nesatisfăcute în ceea ce privește contracepția modernă.