Proiecte implementate

2016 2017
PROIECT: Toți egali, toți sănătoși: Abilitarea femeilor și fetelor cu dizabilități din Moldova să își exercite drepturile sexuale și reproductive
FINANTATORI: Ambasada Finlandei la București
SCOPUL PROIECTULUI: A spori gradul de sensibilizare cu privire la drepturile sexuale și reproductive ale femeilor și fetelor cu dizabilități din Moldova și de a le abilita să își exercite aceste drepturi și să ia decizii informate cu privire la propria sexualitate.   more…
2015 2016 2017
PROIECT: Coordonarea Centrului regional de instruire în elaborarea și implementarea ghidurilor și protocoalelor clinice în sănătatea reproducerii
FINANTATORI: Oficiul Regional pentru Europa de Est și Asia Centrală al UNFPA
IMPACTUL PROIECTULUI: A fost instituit Centrului regional de instruire în elaborarea și implementarea ghidurilor și protocoalelor clinice în sănătatea reproducerii cu oficiul în Moldova, coordonat cu succes de către CIDSR, în persoana directorului – Rodica Comendant.    more…
PROIECT: Optimizarea sistemului național de prestare a serviciilor de planificare a familiei
FINANTATORI: UNFPA Moldova
SCOPUL PROIECTULUI : Identificarea barierelor și a factorilor care facilitează prestarea și accesul la serviciile de planificare familială în Republica Moldova și identificarea lacunelor și discrepanțelor dintre procesul și metodologia utilizate în prezent pentru dezvoltarea ghidurilor în Sănătatea Sexuală și Reproductiva și procesul recomandat de către Colegiul Regal de Obstetrică și Ginecologie din Marea Britanie.    
IMPACTUL PROIECTULUI
: CIDSR a organizat și desfășurat 10 seminare de instruire a medicilor de familie în planificarea familiei: recomandările, ghidurile și protocoalele clinice ale OMS.    more…
2015 2016
PROIECT: Avortul medicamentos simplificat: Proiect-pilot demonstrativ
FINANTATORI:  Gynuity Health Projects
SCOPUL PROIECTULUI: Сolectarea datelor cu privire la siguranța și acceptabilitatea avortului medicamentos în regim ambulatoriu în rândul femeilor selectate fără utilizarea ecografiei sau a examenului pelvian prealabil.
IMPACTUL PROIECTULUI: Echipa CIDSR a înrolat timp de 7 luni 70 paciente în studiu.     more…
2014 2015 2016
PROIECT : Creşterea calităţii serviciilor de avort integrate în cadrul serviciilor de sănătate reproductivă în Transnistria
FINANTATORI: Safe Abortion Action Funds
SCOPUL PROIECTULUI: Creşterea calităţii serviciilor de avort integrate în cadrul serviciilor de sănătate reproductivă în Transnistria, prin transferul de experienţă a Republicii Moldova de instituționalizare a serviciilor comprehensive în avort (CAC).
IMPACTUL PROIECTULUI: A fost aprobat ordinul privind efectuarea întreruperilor de sarcină în condiții de siguranță pentru toata regiunea Transnistria.   more…
2014 2015
PROIECT: Evaluarea şi mapping a serviciilor comprehensive în avort în Republica Moldova
FINANTATORI: WHO
SCOPUL PROIECTULUI: Evaluarea prestării serviciilor de avort la nivel naţional în conformitate cu normele şi regulamentele Moldovei şi crearea unei hărţi interactive, accesibilă populaţie de rând, arătând instituţiile medicale care oferă servicii de avort în conformitate cu standardele naţionale; şi, organizarea unui atelier naţional cu participarea autorităţilor şi a managerilor de program cu scopul diseminării şi analizei rezultatelor de evaluare şi a mapping-ului şi planificării consolidării serviciilor pentru viitor.
IMPACTUL PROIECTULUIÎn cadrul ședinței de lucru din 15 aprilie 2015 a fost prezentat (in limbile română și rusă): Raportul privind evaluarea calității serviciilor de întrerupere a sarcinii și implementării Standardelor pentru efectuarea întreruperii sarcinii în condiții de siguranță în Republica Moldova    more…
2013
PROIECT: Creşterea capacităţii AMP în promovarea serviciilor de planificare a familiei prin integrarea serviciilor sexual reproductive, în special populaţia social – vulnerabilă, victimele şi agresorii violenţei domestice
FINANTATORI: UNFPA
2012 2013
PROIECT: Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind drepturile sexual-reproductive, ca drepturi fundamentale ale omului în condiţiile creşterii fundamentalismului religios şi mişcării anti-choice
FINANTATORI: Ministerul Afacerilor Externe al Olandei – Matra Kap
SCOPUL PROIECTULUI: Creşterea gradului de conştientizare a drepturilor sexual reproductive, inclusiv la avortul în siguranţă ca fiind unul din drepturile sexual reproductive fundamentale ale femeilor din Republica Moldova
XXX
PROIECT: Creşterea calităţii serviciilor comprehensive în avort în două centre perinatale în Moldova
FINANTATORI: WHO
SCOPUL PROIECTULUI: Extinderea disponibilităţii serviciilor comprehensive în avort la două centre perinatale regionale ambulatoriu
2012
PROIECT: Mecanisme consolidate pentru sistemele de supraveghere şi monitorizare, inclusiv de asigurare a calităţii în cadrul livrării serviciilor comprehensive de sănătate a reproducerii şi de asigurare a securităţii produselor de sănătate a reproducerii
FINANTATORI: UNFPA
SCOPUL PROIECTULUI: Dezvoltarea programului de prevenire a cancerului de col uterin prin îmbunătăţirea serviciilor de screеnning
2011 2012
PROIECT: Mifepriston şi Misoprostol în comparaţie numai cu Misoprostol pentru întreruperea sarcinii în trimestrul doi (14 – 21 săptămâni): Studiu randomizat de control
FINANTATORI: Gynuity Health Projects
SCOPUL PROIECTULUI: Compararea – într-un mod aleatoriu şi placebo – combinarea mifepristonului şi misoprostolului cu misoprostol folosit singur pentru întreruperea sarcinii în trimestrul 2
2011
PROIECT: Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind prevenirea cancerului de col uterin prin evidenţierea vaccinării HPV şi ameliorarea respectării drepturilor sexual reproductive cu scopul prevenirii avortului nesigur în Republica Moldova
FINANTATORI: UNFPA
SCOPUL PROIECTULUI: Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind prevenirea cancerului de col uterin prin evidenţierea vaccinării HPV şi ridicarea nivelului de cunoştinţe a populaţiei şi prestatorilor de servicii în domeniul drepturilor sexual reproductive şi anume: cadrul legal existent, practicile, drepturile păturilor socialmente vulnerabile, accesul si calitatea serviciilor în domeniul avortului sigur
IMPACTUL PROIECTULUI: CIDSR a organizat şi a desfăşurat 5 seminare cu durata de o zi cu tematica “Sporirea calificării profesionale a medicilor instruiţi în problema importanţei profilaxiei cancerului de col uterin şi a necesităţii vaccinării împotriva HPV”, pentru medicii de familie din Chişinău şi raioanele republicii.    more…
2010 2011

PROIECT: Creşterea gradului de conştientizare în prevenirea cancerului de col uterin prin accentuarea importanţei vaccinării HPV prin efectuarea activităţilor educaţionale în rândul grupurilor ţintă în regiunea pilot din Moldova
FINANTATORI: UICC
SCOPUL PROIECTULUI: Îmbunătăţirea situaţiei de prevenire a cancerului de col uterin prin creşterea gradului de conştientizare a importanţei prevenirii acestei stări patologice în grupurile ţintă (populaţia de sex feminin şi prestatorii de servicii medicale), inclusiv pentru vaccinarea HPV în regiunea pilot – partea centrală a Republicii Moldova
IMPACTUL PROIECTULUI: Mai mult de 60 de medici de familie şi obstetricieni- ginecologi au participat la seminarele “Sporirea calificării profesionale a medicilor instruiţi în problema importanţei screeningului cancerului de col uterin şi a necestăţii vaccinării împotriva HPV, ca unul din cele mai importante componente în profilaxia cancerului de col uterin”, organizate și susținute de către CIDSR sub egida Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova și cu susţinerea financiară a UICC.     more…

PROIECT: Studiu clinic: Acceptabilitatea şi fezabilitatea reducerii necesităţii de supraveghere în clinică a avortului medicamentos în primul trimestru de sarcină în Moldova şi Uzbekistan
FINANTATORI: Gynuity Health Projects
SCOPUL PROIECTULUI: Compararea accesibilităţii, fezabilităţii şi eficienţei economice în cadrul vizitei de control după avort medicamentos în două loturi model – (1) vizita de control standard şi (2) alternativa vizitei de control prin intermediul telefoniei mobile sau fixe şi utilizarea unui algoritm, elaborat în scopul determinării necesitaţilor în controlul clinic, precum şi a testului de sensibilitate joasă la sarcină·

PROIECT: Creşterea calităţii serviciilor comprehensive în avort în două centre perinatale şi un centru prietenos tinerilor în Moldova
FINANTATORI: WHO
SCOPUL PROIECTULUI: Implementarea serviciilor comprehensive în avort la două centre perinatale regionale ambulatorii şi un centru prietenos tinerilor

2009

PROIECT: Introducerea studiului avort medicamentos în Tiraspol, Moldova
FINANTATORI: Gynuity Health Projects

PROIECT: Studiu clinic: Asimilarea şi acceptabilitatea avortului medicamentos la domiciliu
FINANTATORI: Gynuity Health Projects

PROIECT: Studiu clinic: Mifepriston şi Misoprostol în comparaţie numai cu Misoprostol pentru întreruperea sarcinii în trimestrul doi (14-21săptămîni)
FINANTATORI: Gynuity Health Projects
SCOPUL PROIECTULUI: Compararea – într-un mod aleatoriu şi placebo – combinarea mifepristonului şi misoprostolului cu misoprostol folosit singur pentru întreruperea sarcinii în trimestrul 2

2007 2008 2009
PROIECT: Testare pilot a modelului de îngrijire comprehensivă în avort în Republica Moldova
FINANTATORI: WHO
SCOPUL PROIECTULUI: Evaluarea fezabilităţii, calităţii, costurilor de instruire, echipare şi rezultatelor scontate ale modelului de îngrijire comprehensivă în avort
2007 2008
PROIECT: Studiu clinic: Un studiu randomizat a administrării misoprostolului sublingual si oral urmat de administrarea mifepristonului de 200 mg pentru avortul la termenul de gestaţie până la 63 zile
FINANTATORI: Gynuity Health Projects
2007
PROIECT: Proiect de cercetare: Administrarea misoprostolului sublingual urmat de mifepriston 200 mg pentru avortul la termenul de gestaţie până la 63 zile
FINANTATORI: Gynuity Health Projects
2005 2006

PROIECT: Evaluarea strategică a avortului şi serviciilor de contracepţie din Republica Moldova
FINANTATORI: WHO, Ipas

PROIECT: Studiu clinic: Un studiu randomizat a administrării misoprostolului sublingual şi oral urmat de mifepriston 200 mg pentru avortul la termenul de gestaţie până la 63 zile
FINANTATORI: Gynuity Health Projects

2005 – 2014
CIDSR a fost oficiul coordonator al International Consortium for Medical Abortion (ICMA)
2005

PROIECT: Legea de partea fiecărei femei
FINANTATORI: ASTRA

PROIECT: Un avort sigur azi – o maternitate fără riscuri în viitor – Impactul schimbărilor de politică în urma implementării AVM în Republica Moldova, etapa II
FINANTATORI: Soros Foundation Moldova (FSM), OSI – New York, Network Public Health Program
SCOPUL PROIECTULUI: Fortificarea schimbărilor în politicile utilizării avortului în sistemul serviciilor de sănătate al Republicii Moldova

PROIECT: Studiu clinic: Misoprostolul în tratamentul avortului incomplet
FINANTATORI: Gynuity Health Projects

2004
PROIECT: Studiu clinic: Acceptabilitatea şi fezabilitatea avortului medicamentos în adaptarea legislaţiei
FINANTATORI: Gynuity Health Projects
2003

PROIECT: O alternativă pentru femeile din Moldova – Implementarea metodei avortului medicamentos în Republica Moldova
FINANTATORI: Soros Foundation Moldova (FSM), Gynuity Health Projects

PROIECT: Educaţie privind prevenirea cancerului de col uterin
FINANTATORI: PATH, OSI – New York, Network Public Health Program

2002
PROIECT: Un avort sigur azi – o maternitate fără riscuri în viitor, etapa I
FINANTATORI: Soros Foundation Moldova (FSM), OSI – New York, Network Public Health Program şi Ipas
SCOPUL PROIECTULUI: Instruirea specialiştilor obstetricieni – ginecologi în metoda AVM,consiliere şi acord informat, ridicarea nivelului educaţional al personalului în oferirea serviciilor de avort; Protejarea sănătăţii reproductive a femeilor care îşi întrerup sarcina prin ridicarea accesibilităţii către serviciile de avort de înaltă calitate, respectarea drepturilor femeilor la informare şi la alegerea acestor servicii; Informarea şi educarea femeilor de vârstă reproductivă în problema întreruperii de sarcină, evitarea intervenţiilor criminale, diminuarea complicaţiilor post avort; Evaluarea strategică a serviciilor de avort din Moldova, cu introducerea protocoalelor, vizând metoda AVM, în documentele oficiale ale Ministerului Sănătăţii care reglementează întreruperea de sarcină în Moldova
2001
PROIECT: Instituţionalizarea Avortului Vacuum Manual în Republica Moldova
FINANTATORI: Soros Foundation Moldova (FSM), OSI – New York, Network Public Health Program
SCOPUL PROIECTULUI: Implementarea unei tehnici moderne şi sigure de avort – Aspirarea Vacuum Manuală